:: Trang chủ Hợp đồng thực tập Thụy Sĩ tham khảo

 

 

Hợp đồng tham khảo thực tập chuyên ngành khách sạn Thụy sĩ

 

 

 • Tên khách sạn: Wald Hotel Bellevue, Davos, Thụy sĩ
 • Tel. +41 44 833 54 07
 • Fax.+41 44 833 54 07

 
Thực tập sinh

 • Lê nguyen Thu Ha
 • Sinh viên trường Quản lý khách sạn  
 • Địa chỉ: Commercialstrasse 10, 7007, Thụy sĩ
 • Giấy phép định cư: B
 • Quốc tịch: Việt namSinh ngày 12.07. 199x

 

Hợp đồng thực tập

 • Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn....chức năng phục vụ nhà hàng, tiếp tân, phụ bếp hoặc các chức năng khác.

 
Điều lệ hợp đồng  

  1) Hợp đồng bắt đầu có hiệu nghiệ từ ngày 22. 01. 20xx và hết hạn ngày 22.06.20xx

  2) Không quy định thời gian thử việc

  3) Hủy bỏ hợp đồng phải có sự chập thuận giữa 3 phía sinh viên, trường, công ty thực tập.

  4) Kiến thức học tập tại trường phù hợp với chức năng thực tập tại công ty.

  5) Lương thực tập sẽ thanh toán cuối tháng và trể nhất là 3 ngày sau khi tháng kết thúc.

  6) Công ty cấp việc thực tập có trách nhiệm mua bảo hiểm lao động.

  7) Số giờ làm việc mỗi tuần

 

 • 42/45 giờ → Hưởng 5 tuần nghỉ phép có trả lương/năm
 • 41/44 giờ → Hưởng 4 tuần nghỉ phép có trả lương/năm

 

  8) Trong trường hợp thi hoặc vấn đề cần thiết công ty phải cho sinh viên ngày nghỉ theo yêu cầu và trường phải thông báo ít nhất 4 tuần trước đó.

   9) Kết thúc thời gian thực tập sinh viên sẽ được cấp giấy chứng chỉ đánh giá khả năng, thái độ, tư cách làm việc của thực tập sinh.
  10) Hợp đồng phải được ký kết giữa 3 phía: Công ty cấp việc thực tập, sinh viên
và trường.

 • Lương cơ bản mỗi tháng                                                          2.300CHF

 

Các khoản trừ cần thiết

 • Hưu trí*                                                                 5,05%        116,15CHF
 • Bảo hiểm thất nghiệp                                              1,50%          34,50CHF
 • Bảo hiểm sức khỏe                                                0,80%          18,20CHF
 • Bảo hiểm tai nạn                                                    1,06%          43,55CHF
 • Thuế lao động                                                        3,90%          89,70CHF
 • Phí nhà ở                                                                                250,00CHF
 • Phí ăn ngày 3 bữa                                                                   270,00CHF 

 

 • Lương tổng sau khi trừ các phí trên                                      1.454,30CHF

 

 • Ngày tháng ký kết 10.01.20xx

 

 • Ký tên

 

 • Công ty                    Sinh viên                   Trường Quản Lý Khách Sạn A 

 
 
 
Lưu ý  

 • Tùy theo mỗi công ty lương thực tập có thể giao động từ  2.168 CHF đến 3.000CHF.
 • Lương thực tập thấp nhất 2.168CHF theo quy định chính phủ áp dụng chuyên ngànhkhách sạn, nhà hàng, du lịch.
 • Hưu trí* phí hưu trí quy định toàn quốcc áp dụng cho bất kỳ mỗi cá nhân lao động, thựctập, làm ngoài giờ... Phí hưu trí có thể hoàn trả lại khi sinh viên thực tập, làm việc ít nhất 12 tháng và sau khi rời Thụy sĩ ít nhất 3 tháng.
 • Các phí bảo hiểm sức khỏe, tai nạng lao động, thuế lao động sẽ các nhau tùy theo chính sách thuế của mỗi tiểu bang tuy nhiên chênh lệnh không nhiều.
 • Nghỉ việc vì sứckhỏe, bệnh quá 2 ngày cần phải có giấy chứng nhận cũa bác sĩ, nhân viên sẽ được trả lương trong suốt thời  thời gian bệnh.
 • Bảo hiểm lao động, khi bị tai nạng, thương tích... sẽ được bảo hiểm IV trợ cấp.
 • Phí nhà ở phí ăn chênh lệnh khác nhau tùy theo mỗi công ty.
 • CHF. Đơn vị tiền tệ Thụy sĩ.

 

 • Đây là bản dịch hợp đồng thực tập chi tiết xác thực tại Thụy sĩ được dịch sang tiếng Việt, nhầm mục đích minh họa. 

 

 

SwissStudy (Thụy sĩ)
Trachslauerstrasse 6C  CH - 8840 Trachslau Switzerland
Tel. 1. +41 (0) 55 412 22 47, Tel. 2. +41 (0) 79 373 26 22
info@swissstudy.info