:: Trang chủ Thực tập chuyên môn

 
Tùy theo chuyên ngành đào tạo chương trình giáo dục giữa các trường đại học Thụy sĩ , hầu hết sinh viên có thể làm việc thực tập tại các công ty, nhà máy, cơ sở, trung tâm nghiên cứu tại Thụy sĩ hoặc mạng lưới liên kết chặt chẻ giữa các trường đại học Thụy sĩ sẽ tạo điều kiện tiếp thu mở rộng tầm nhìn quốc tế. Ngoài ra tại các trường đại học cũng luôn có dịch vụ hổ trợ sinh nhầm mục đích học tập. Tùy theo chính sách của mỗi công ty lượng thực tập sẽ nhận theo mức tương đương với lương làm việc ngoài giờ
 
 
 
 
Theo quy định chung chính phủ Thụy sĩ
Chỉ cấp phép làm việc ngoài giờ cho các trường thuộc hệ Đại học
Số giờ làm việc từ 15 đến 20 giờ mỗi tuần
Số giờ làm việc từ 39-42 mỗi tuần (trong các kỳ nghỉ hè, thu, đông.
Sinh viên phải tham gia ít nhất 80% số giờ học quy định theo chương trình

 

Thu nhập cơ bản 1.400 đến 3.600USD từ mỗi tháng dựa vào số lượng giờ làm việc
Lương thấp nhất lao động phổ thông: 20 CHF đến 25 CHF/ mỗi giờ
Lương thu nhập hàng tháng từ 1.400CHF đến 3.600CHF tùy số giờ làm việc trong thời gian học hoặc trong các kỳ nghĩ.
 
 
 

SwissStudy (Thụy sĩ)
Trachslauerstrasse 6C  CH - 8840 Trachslau Switzerland
Tel. 1. +41 (0) 55 412 22 47, Tel. 2. +41 (0) 79 373 26 22
info@swissstudy.info