:: Trang chủ Chuyển trường

Chuyển trường tại Thụy sĩ

 

Một số trường hợp sinh viên du học một thời gian nhưng vì các lý do khác nhau nhưng thay đổi khuynh hướng về ngành nghề, thay đổi vì muốn có cơ sở học tập, trường lớp tốt hơn...

Sinh viên vẫn được hợp pháp chuyển trường mà không ảnh hướng đến giấy phép định cư sinh viên.

 

Thông tin liên hệ chi tiết

SwissStudy (Thụy sĩ)
Trachslauerstrasse 6C  CH - 8840 Trachslau Switzerland
Tel. 1. +41 (0) 55 412 22 47, Tel. 2. +41 (0) 79 373 26 22
info@swissstudy.info