:: Trang chủ

 

 

7 trường Đại Học Khoa Học Ứng Dụng Thụy Sĩ
(giảng dạy bằng tiếng Pháp, Đức, Ý hoặc Anh)

 

Ngoài hệ thống 10 trường Đại Học Tổng Hợp và 2 trường Đại Học Kỹ Thuật  Zurich và Lausanne. Hệ thống trường Đại Học Khoa Học Ứng Dụng/University of Applied Sciences (UAS) bao gồm 7 trường Đại Học chính và phân chia hơn 70 trường Đại Học chi nhánh tại khắp Thụy sĩ, đào tạo hơn 300 chuyên ngành khác nhau. Cả ba hệ thống Đại Học nói trên đóng vai trò cột sống của ngành giáo dục và nghiên cứu Thụy sĩ. Nguồn tài chính do chính phủ tiểu bang và liên bang cung cấp bảo đảm chất lượng đào tạo ở mức độ tốt nhất, tất cả các trường đều được trang bị cơ sở vật chất hiện đại nhất và mỗi trường đều có các khoa nghiên cứu riêng. Hệ Cử Nhân thường kéo dài trong 3 năm (180ECTS), Thạc sĩ 1 hoặc 2 năm  (90-120ECTS), Tiến sĩ 2 hoặc 3 năm. Hệ Đại Học Khoa Học Ứng Dụng chú trọng hơn trong việc kết hợp lý thuyết và thực hành ở các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, nghệ thuật, y tế, quản trị hành chính, du lịch. Học phí của các hệ giáo dục trên tương đối thấp tuy nhiên đòi hỏi yêu cầu kiến thức kinh điển cao.

 

 

Tên trường

Ngôn ngữ giảng dạy 

Đa phân khoa
Đào tạo hơn 300 chuyên ngành nghề

Học phí kham khảo

UAS of Western

Pháp, Anh

[ỹ thuật, Thương mại và dịch vụ, Thiết kế, Xã hội, Nghệ thuật

1.700 CHF

UAS of Bern

Đức, Anh   

Kỹ thuật, Kiến trúc & Xây dựng, Địa chất, Nghệ thuật và Thiết kế, Quản trị kinh  doanh, Y tế

 1.160 CHF

UAS of Northwest

Đức, Anh

Kỹ thuật, Kiến trúc &  Xây dựng, Địa chất, Nghệ thuật và Thiết kế, Thương mại, Y tế

 1.524 CHF

UAS of Eastern

Đức, Anh

Công nghệ thông tin, Kiến trúc và Xây dựng,Địa chất, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch

 1.400 CHF

UAS of  Zurich

Đức, Anh

Kinh Tế & Xã Hội, Khoa Học Nhân loại, Khoa Học, Khoa Học Nhân Văn, Luật Tâm Lý Học

 1.580 CHF

UAS of Lucern

Đức, Anh

Y Khoa, Khoa Học Tự Nhiên, Kinh Tế & Xã Hội, Tín Ngưỡng, Tâm Lý & Sư Phạm

 1.400 CHF

UAS of Southern

Ý, Anh

Khoa Học Tự Nhiên, Kinh Tế & Xã Hội, Tín Ngưỡng, Luật

1.570 CHF

 

 

Thôn tin bổ ích

 

Tuyển sinh hệ cử nhân  l   Tuyển sinh thạc sĩ   l Tuyển sin hệ thạc sĩ l Tuyển sinh hệ tiến sĩ

Học bổng  l   Việc làm ngoài giờ  l  Thực tập   l  Cơ hội sau khi tốt nghiệp  

SwissStudy (Thụy sĩ)
Trachslauerstrasse 6C  CH - 8840 Trachslau Switzerland
Tel. 1. +41 (0) 55 412 22 47, Tel. 2. +41 (0) 79 373 26 22
info@swissstudy.info