:: Trang chủ

 

10 Trường Đại Học Tổng Hợp Thụy sĩ
(giảng dạy bằng tiếng Pháp, Đức, Anh, Ý)

 

 

University of Geneva, trường Đại học Genève thành lập năm 1559,  ngày nay nó là trường đại học tổng hợp lớn thứ hai ở Thụy Sĩ. Các chương trình trong nhiều lĩnh vực nhưng đặc biệt lưu ý cho các chương trình quan hệ quốc tế (Geneva là một trung tâm đóng trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế), pháp luật, nghiên cứu khoa học (với một bản ghi của các phát hiện đáng chú ý trong khoa học hành tinh và di truyền) và thần học. Các chương trình Cử Nhân giảng dạy hầu hết bằng tiếng Pháp, tuy nhiên số nhiều chương trình sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc Pháp. Trường đại học Geneva được xếp hạng số một các trường đại học tốt nhất châu Âu và xếp hạng 32 trên thế giới trong bảng xếp hạng của Newsweek năm 2006. Năm 2009, Đại học Genève đã tổ chức lễ kỷ niệm 450 năm thành lập của mình, thông qua một loạt các sự kiện công cộng.


Các khoa đào tạo


Y Khoa |  Khoa Học Tự Nhiên | Kinh Tế & Xã Hội | Tín Ngưỡng  | Tâm Lý & Sư Phạm | Xây Dựng & Kiến Trúc | Ngoại Ngữ & Dịch Thuật |
 


 

University of Lausanne, trường đại học tổng hợp Lausanne thành lập năm 1537,  có khoảng 12.000 sinh viên và 2.200 nhà nghiên cứu đang học tập và làm việc tại đây, trong số đó có 1.500 sinh viên quốc tế đang theo học ở trường theo các chương trình trao đổi sinh viên với các đại học danh tiếng khác trên toàn thế giới. Trước năm 2005, trường áp dụng hệ thống giáo dục theo mô hình của Pháp với một số ít điều chỉnh. Hiện tại, mô hình đào tạo của trường dựa theo yêu cầu của hệ thống Bologna. Năm 201. Đại học Lausanne là một trong những cơ sở nghiên cứu hàng đầu tại châu Âu (hạng 5) và thế giới (hạng 45). Đại học Lausanne, cùng với trường Đại học bách khoa liên bang Lausanne (EPFL), đã hình thành quần thể giáo dục đại học rộng lớn bên bờ hồ Léman. Các chương trình Cử Nhân giảng dạy hầu hết bằng tiếng Pháp, tuy nhiên số nhiều chương trình sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc Pháp
 

Các khoa đào tạo

| Y Khoa Kinh Tế | Xây Dựng & Kiến Trúc | Xã hội & Chính Trị | Nghệ Thuật |  Luật | Khoa Học Trái Đất & Môi Trường | Tâm Lý Học |

 

Tên trường

Ngôn ngữ sử dụng   

Chuyên khoa

Học phí kham khảo/năm

University of Geneva

Pháp, Anh

Y Khoa, Khoa Học Tự Nhiên, Kinh Tế & Xã Hội, Tín Ngưỡng, [Tâm Lý & Sư Phạm], Xây Dựng & Kiến Trúc, Ngoại Ngữ & Dịch Thuật

 1.000 CHF    

University of Lausanne

Pháp, Anh   

Y Khoa, Kinh Tế,  Xây Dựng & Kiến Trúc, [Xã hội & Chính Trị, Nghệ Thuật,   Luật, Khoa Học Trái Đất & Môi Trường, Tâm Lý Học

 1.160 CHF

University of Fribourg

Pháp, Anh

Khoa Học Nhân Văn], Khoa Học Tư Nhiên, [Kinh Tế & Xã Hội, Luật, Tâm Lý Học

 1.524 CHF

University of Neuchatel

Pháp, Anh

Kinh Tế & Xã Hội, Khoa Học Nhân Loại, Khoa Học, Khoa Học Nhân Văn, Luật,   Tâm Lý Học.

 1.580 CHF

University of Basel

Đức, Anh

Y Khoa, Khoa Học Tự Nhiên [Kinh Tế & Xã Hội, Tín Ngưỡng, Tâm Lý & Sư Phạm

 1.400 CHF

University of Luzern

Đức, Anh

Khoa Học Tự Nhiên, Kinh Tế & Xã Hội, Tín Ngưỡng, Luật

 1.570 CHF

University of Bern

Đức, Anh

Y Dược, Kinh Tế & Xã Hộ, Khoa Học, Nghệ Thuật, Tâm Lý Học, Luật [Khoa Học Nhân Văn, Tín Ngưỡng

 1.310 CHF

University of St. Gallen

Đức, Anh

Quản Trị Kinh Doanh-Tài Chính - Ngân Hàng, Kinh Tế, uật Ngoại Giao Quốc Tế

 2.340 CHF

University of Zurich

Đức, Anh

Y Khoa, Thú Y,   Toán & Khoa Học Tự Nhiên, Kinh Tế & Xã Hội, Tín Ngưỡng, Tâm Lý, Văn học

 1.578 CHF

University of Lugano

Ý, Anh

Khoa Học Truyền Thông, Kinh Tế, Công Nghệ Tin Học, Kiến Trúc Hàng Lâm

 8.000 CHF

 

Thông tin bổ ích

 

SwissStudy (Thụy sĩ)
Trachslauerstrasse 6C  CH - 8840 Trachslau Switzerland
Tel. 1. +41 (0) 55 412 22 47, Tel. 2. +41 (0) 79 373 26 22
info@swissstudy.info