:: Trang chủ

 

 

Swiss Federal Institute of Technology  Lausanne (EPFL) 

Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ)

(giảng dạy bằng tiếng Pháp, Đức hoặc Anh)
 
 
Hai trường Đại Học Bách Khoa Kỹ Thuật ETH Zurich (ETHZ)Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)  trực thuộc liên bang quản lý. Chất lượng đào tạo ở mức độ tốt nhất. Hầu hết các chương trình CỬ NHÂN (BACHELOR), THẠC SĨ (MASTER) giảng dạy bằng hai thứ tiếng quốc gia Pháp hoặc Đức.  Tuy nhiên vẫn có một số chương trình Thạc sĩ (Master) giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, hoặc kết hợp các tiếng Pháp, Đức hoặc Ý, hoặc Anh. Hệ thống trường đại học tổng hơp có cơ cấu tổ chức và chương trình giáo dục tương tự như hệ thống đại học tổng hợp chuyên các khoa Kỹ thuật, Cơ khí, Khoa học... Hệ cử Nhân đào tạo trong 3 năm, thạc sĩ từ  1 đến 2 năm,  tiến sĩ từ 2 đến 3 năm. Hiện nay số sinh viên quốc tế đang học  tập và nghiên cứu ngày càng tăng nhanh chiếm đến 41,6% tại trường Bách Khoa Kỹ Thuật Lausanne và 23,5% tại trường Đại Học Bách Khoa Kỹ Thuật Zurich.

 

Tên trường

Ngôn ngữ
sử dụng  

Chuyên khoa các ngành

Học phí /năm
 

Đại học bách khoa EPFL 

Pháp, Anh

Xây Dựng và Kiến Trúc
Khoa Học Cơ Khí
Khoa Học Tự Nhiên và Toán Học
Khoa Học Môi Trường Tự Nhiên

Khoa Học Quản Trị Xã Hội

 1.000 CHF      

Đại học bách khoa Zurich ETHZ           

Đức, Anh   

Xây Dựng và Kiến Trúc
Khoa Học Cơ Khí
Khoa Học Tự Nhiên và Toán Học
Khoa Học Môi Trường Tự Nhiên
Khoa Học Quản Trị Xã Hội

 1.160 CHF


 
Tuyển sinh hệ Cử Nhân
Tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt nam
Thông thạo tiếng Pháp hoặc tiếng Đức, Ý, Anh (tùy theo ngôn ngữ giảng dạy mỗi trường).
Qua kỳ thi tuyển tại trường Đại Học Kỹ  thuật Lausanne hoặc Zurich.
 
Khai giảng: tháng 9 hàng năm
Hết hạn nộp hồ sơ đến 30. 04 hàng năm
 

 

Thôn tin bổ ích

 

Tuyển sinh hệ cử nhân  l   Tuyển sinh thạc sĩ   l Tuyển sin hệ thạc sĩ l Tuyển sinh hệ tiến sĩ

Học bổng  l   Việc làm ngoài giờ  l  Thực tập   l  Cơ hội sau khi tốt nghiệp 


 

SwissStudy (Thụy sĩ)
Trachslauerstrasse 6C  CH - 8840 Trachslau Switzerland
Tel. 1. +41 (0) 55 412 22 47, Tel. 2. +41 (0) 79 373 26 22
info@swissstudy.info